ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ

Εκτιμούμε τους πολύτιμους λίθους και προσδιορίζουμε τα ειδικά χαρακτηριστικά τους όπως το βάρος, το χρώμα, την καθαρότητα, την κοπή κτλ

ΑΓΟΡΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ

Μπορούμε να σας εγγυηθούμε την καλύτερη τιμή σύμφωνα με την πραγματική αξία μεταπώλησης του ρολογιού σας.

ΑΓΟΡΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

Μπορούμε να σας δώσουμε την πλέον ανταγωνιστική τιμή της αγοράς βάσει της τρέχουσας τιμής του χρυσού στο χρηματιστήριο

ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΩΝ ΛΙΡΩΝ

Εξετάζουμε τις λίρες σας & τις αξιολογήσουμε, καθώς οι μετρήσεις απαιτούν εξοπλισμό ακριβείας αλλά και καλή γνώση του αντικειμένου.